Voorwaarden & Privacy

Privacy & Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies helpen ons bij het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website door bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden en uw interactie met onze website te analyseren.

Onze website gebruikt zowel functionele cookies als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en staan ons niet toe u te volgen of persoonlijke informatie te verzamelen. Niet-functionele cookies, zoals analytics- en marketingcookies, staan ons wel toe bepaalde aspecten van onze website te verbeteren en u gerichte reclame te tonen.

Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer er een cookie wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat sommige delen van onze website niet goed zullen functioneren als u cookies weigert.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in deze cookieverklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, aangezien wij onze cookiesbeleid kunnen wijzigen.

Vragen over onze cookieverklaring kunt u stellen via onze contactpagina.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Janssen Partyverhuur: de gebruiker van onderliggende algemene voorwaarden (hierna te noemen: Janssen Partyverhuur);

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
2.1 Deze voorwaarden zijn toepassing op iedere offerte of aanbieding en op iedere overeenkomst tussen Janssen Partyverhuur en klant.
 
2.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van klant tenzij Janssen Partyverhuur de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft erkend. In het geval dat klant zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op zijn opdrachten of overeenkomsten dan prevaleren de algemene voorwaarden van Janssen Partyverhuur, tenzij hiervan expliciet is afgeweken.
 
2.3 Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing.

 

Artikel 3: Offerte | Aanbieding | Overeenkomst

3.1 Alle door Janssen Partyverhuur gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, prijsopgaves, offertes e.d. zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij door Janssen Partyverhuur uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.

3.2 Janssen Partyverhuur behoudt zich het recht voor een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van de offerte door klant. In zulks geval komt tussen Janssen Partyverhuur en klant geen overeenkomst tot stand.

3.3 Hoewel alle opgaven door Janssen Partyverhuur van hoeveelheden, mate en/of andere aanduidingen van de producten of diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven Janssen Partyverhuur niet.

3.4 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Janssen Partyverhuur niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in aanvaarding door klant van de offerte door Janssen Partyverhuur.

Algemene voorwaarden


Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door Janssen Partyverhuur gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering, overige kosten in welke vorm dan ook en in euro’s (€).

4.2 Janssen Partyverhuur behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van de producten te wijzigen. In het geval van prijswijziging door Janssen Partyverhuur heeft klant het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits binnen 3 werkdagen en schriftelijk, nadat klant van de prijswijziging op de hoogte is gesteld, geschiedt.

4.3 Voor het bezorgen en/of afhalen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bepaald per geval (overeenkomst). Indien er bezorgd én afgehaald wordt worden de kosten niet verdubbeld.

4.4 Voor het op- en/of afbouwen van zaken worden de arbeidskosten in rekening gebracht. De gemaakte arbeidsuren worden vermenigvuldigd met de geldende arbeidsurenvergoeding. De daadwerkelijke doorbelasting vindt plaats op nacalculatie aan de hand van de werkelijk gemaakte arbeidsuren. De in de offerte voor gecalculeerde arbeidsuren zijn een inschatting en zijn niet onherroepelijk. Binnen de arbeidsuren wordt eveneens de reistijd vanaf en tot magazijn Janssen Partyverhuur opgenomen.

Artikel 5 Borg

Janssen Partyverhuur kan van de klant een borgstelling eisen. Klant is verplicht de borgstelling aan Janssen Partyverhuur te voldoen. De borgstelling zal, indien van toepassing, worden verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikelen 6 en 10.
Artikel 6 Annulering

Indien klant de overeenkomst met Janssen Partyverhuur annuleert is klant gehouden de hieruit voor Janssen Partyverhuur voortvloeiende schade aan Janssen Partyverhuur te vergoeden. De omvang van de te vergoeden schade hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van de geannuleerde overeenkomst. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

De annuleringskosten worden op basis van onderstaande tabel berekend: